Perhetyö

Tarjoamme perheille apua monialaisiin haasteisiin ja kriisitilanteisiin. Perhetyössä yleisenä tavoitteena on löytää perheen omat voimavarat arjessa selviämiseen, jolloin voidaan esim. välttää lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle asumaan tai varmistaa sijoituksen päättymisen onnistuminen.

Lue lisää

Perhearviointi

Perhearviointi on tarkoitettu kunnan sosiaalitoimen työn tueksi lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi. Perhearviointi toteutetaan perheen omassa kodissa kotikäynnein ja tarvittaessa Ermin tiloissa.

Lue lisää

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on henkilön tapaamista sovitulla tavalla. Kyse voi olla lapsesta, nuoresta tai tukea tarvitsevasta aikuisesta. Toimintatavat ja tapaamisten sisältö suunnitellaan yhdessä tuettavan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on kokonaisvaltaisen tuen antamista henkilölle, joka tarvitsee tukea esim. itsenäistymiseen. Asuminen voi toteutua joko tuettavan omassa asunnossa tai Ermin tukiasunnossa. Tukiasumisen sisältö sovitaan yhdessä ja se sisältää aina ympärivuorokautisen puhelintuen.

Lue lisää

Valvotut tapaamiset

Valvottujen tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä turvallista yhteydenpitoa. Tapaamiset suunnitellaan yhdessä perheen ja sosiaalitoimen kanssa.

Lue lisää

Psykoterapiapalvelut

Palveluksessamme on kaksi piakkoin valmistuvaa pari- ja perheterapiaan erikoistunutta psykoterapeuttia. Tällä hetkellä terapiapalvelut toteutetaan ns. oppilastyönä ja niiden toteuttamispaikkana voi olla joko asiakkaan oma koti tai Ermin tila.

Lue lisää

Sijaisperhepalvelut

Ermi tarjoaa sijaisperheille ympärivuorokautista tukea joko puhelimitse tai tarvittaessa tulemalla paikalle. Henkilökuntamme on myös koulutettu vertaisohjaajiksi ja osa henkilökunnasta toimii myös itse sijaisperheenä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Jätä soittopyyntö

Pikayhteydenotto